• Dyktige ledere setter av tid til å utvikle seg selv og sine medarbeidere

    Velkommen til våre aktiviteter

    "

BLI MED. LÆR. SKAP BEDRE RESULTATER.

Vi har stadig nye, spennende aktiviteter å tilby. Både i egen regi og sammen med ulike samarbeidspartnere. Åpne kurs og programmer kan også gjennomføres som bedriftsinterne aktiviteter.

Stå støtt i deg selv

Oppstart 17.januar 2022

Påmelding pågår.

Leading Edge lederprogram nivå 1

Vår 2022 (Oslo)

Påmelding pågår.

Fra fagspesialist til suksessfull leder

i samarbeid med Tekna

Oppstart 22.mars 2022 (Oslo)

Påmelding pågår.

Fra fagspesialist til suksessfull leder

i samarbeid med Tekna

Oppstart 11.oktober 2022 (Oslo)

Påmelding pågår.

Endringsledelse i offentlig sektor

i samarbeid med Tekna

 7-8.mars 2022 (Oslo)

Påmelding pågår.

Endringsledelse i offentlig sektor

i samarbeid med Tekna

15-16.november 2022 (Oslo)

Påmelding pågår.

Digitalt lederprogram

Gjennomføres på bestilling

Bedriftsinternt