• Dyktige ledere setter av tid til å utvikle seg selv og sine medarbeidere

    Velkommen til våre aktiviteter

    "

BLI MED. LÆR. SKAP BEDRE RESULTATER.

Vi har stadig nye, spennende aktiviteter å tilby. Både i egen regi og sammen med ulike samarbeidspartnere. Åpne kurs og programmer kan også gjennomføres som bedriftsinterne aktiviteter.

Fra fagspesialist til suksessfull leder

i samarbeid med Tekna

Oppstart 4.mai 2021

Påmelding pågår.

Sterkere hode & smidigere kropp

Oppstart 3.mai 2021.

Påmelding pågår.

Omstilling i offentlig sektor

i samarbeid med Tekna

2- 3. juni 2021

Påmelding pågår.

Leading Edge lederprogram nivå 1

Høsten 2021

Påmelding pågår.

Digitalt lederprogram

Gjennomføres på bestilling

Bedriftsinternt