• Dyktige ledere setter av tid til å utvikle seg selv og sine medarbeidere

    Velkommen til våre aktiviteter

    "

BLI MED. LÆR. SKAP BEDRE RESULTATER.

Vi har stadig nye, spennende aktiviteter å tilby. Både i egen regi og sammen med ulike samarbeidspartnere. Åpne kurs og programmer kan også gjennomføres som bedriftsinterne aktiviteter.

Endringsledelse

i samarbeid med Tekna

9-10.mai 2023 (Oslo)

Påmelding pågår.

Fra fagspesialist til suksessfull leder

i samarbeid med Tekna

Oppstart 24.oktober 2023 (Oslo)

Påmelding pågår.

Digitalt lederprogram

Gjennomføres på bestilling

Bedriftsinternt