• Alf Inge Cleve-Stiansen

  «Jeg motiveres av å se mennesker og organisasjoner nå sine mål, samtidig som de klarer å nyte den nødvendige endringen og utviklingen som skal til».

  "

Partner, daglig leder & trener @Leading Edge

Høyskolelektor og emneansvarlig Ledelse og Kommunikasjon @Høyskolen Kristiania

Alf Inge på Linkedin

Alf Inge er lidenskapelig opptatt av faget ledelse og støtte mennesker og organisasjoner i vekst og utvikling. Han var med å starte Leading Edge i 2007 og har siden den gang gjennomført en rekke leder – og organisasjonsutviklingsprogram i inn – og utland, både i privat og offentlig sektor. I tillegg brukes han som coach for ledere på alle nivåer og som mentaltrener for toppidrettsutøvere. Med sin sterke formidlingsevne er han også ofte å se på større scener med foredrag innen temaer som ledelse, kommunikasjon, motivasjon og endring.

Siden 2018 har han vært tilknyttet Høyskolen Kristiania som foreleser og sensor i faget «Ledelse og kommunikasjon» for bachelorprogrammene  hotellfagledelse, helse- og idrettsledelse og servicestrategi. I dag har han en stilling II som høyskolelektor.

Allerede i 2016 var han med å utvikle det som i dag et Mitt Lederskap – en digital plattform med faglig innhold for operative ledere: https://mittlederskap.thinkific.com/ . Her tilgjengeliggjøre konkrete ledertips, kurs, webinarer, foredrag, lederprat og artikler.

Noen av de pågående prosjektene som Alf Inge er involvert i dag i Leading Edge er:

 • Hovedtrener på lederutviklingsprogram for bransjeorganisasjon i NHO / NFVB
 • Leder – og talentutviklingsprogram i et av Norges raskest voksende skadesaneringsselskap.
 • Hovedtrener på et lederutviklingsprogram for alle mellomledere i et direktorat.
 • Med-trener på servicelederprogram for et av de største bilselskapene i Norge
 • Ledercoach for en rekke ledere i offentlig og privat virksomhet
 • Mentaltrener for fire toppidrettsutøvere
 • Hovedtrener på programmene «Fra fagspesialist til suksessfull leder» og «Endringsledelse – hvordan akselerere endringsprosesser» i regi av Tekna

Noen referanser & tilbakemeldinger på Alf Inge

Som HR-direktør i DSB har jeg hatt gleden av å samarbeide tett med Alf Inge Cleve-Stiansen i
Leading Egde siden 2012. Alf Inge har hatt en rekke oppdrag for DSB i disse årene.

Oppdragene har bestått i opplæring i verktøy og metoder for å drive effektivt målarbeid, en-
til-en coaching av ledere og ansatte, enkeltstående konsulentoppdrag for team eller ledergrupper, og utvikling og gjennomføring av et eget lederprogram for alle ledere i DSB. Han har holdt inspirasjonsforedrag for ansatte, hatt opplæring for tillitsvalgte i DSB knyttet til betydningen av lederopplæring, og han har hatt egen lederopplæring for
toppledergruppen i direktoratet.

Alf Inges kompetanse innenfor fagfeltet, sammenholdt med den profesjonalitet, fleksibilitet,
ydmykhet og klokskap han viser i alle sammenhenger er unik, og er årsaken til samarbeidet
vårt gjennom alle disse årene. Han er alltid opptatt av å skape effekt og samarbeider tett
med oss som oppdragsgiver både under planlegging og evaluering av oppdragene.

Min erfaring er at han alltid klarer å skape gode relasjoner til alle han møter, og han har stor
tillit hos alle han samarbeider med, på alle nivåer i organisasjonen.

Jeg gir Alf Inge mine aller beste anbefalinger, og jeg kan på det sterkeste anbefale han til alle
oppdrag knyttet til coaching, lederutvikling, teamutvikler og foredragsholder.

Vi hadde gleden av å ha Alf Inge som foreleser ved vårt årlige Fagforum for kosmetikkbransjen i oktober 2013. Måten Alf Inge fikk med seg en fullsatt sal på Felix konferansesenter var imponerende, både innholdsmessig og prestasjonsmessig. Alf Inge snakket om hvordan få opp lønnsomheten i handelen, et område han utvilsomt er meget dyktig på. Evalueringene viser at aldri har en foredragsholder scoret så høyt i gjennomsnitt noen gang. Meget imponerende!

Jeg har gjennom de 15 siste årene hatt gleden av å samarbeide tett med Alf Inge Cleve-Stiansen i Leading Egde . Samarbeidet startet i 2008 og fortsatte da jeg begynte i ny jobb i DSB i 2011. Oppdragene har bestått i opplæring i verktøy og metoder for å drive effektivt målarbeid, en-til-en coaching, enkeltstående konsulentoppdrag for team eller ledergrupper samt utvikling og gjennomføring av et eget lederprogram for alle ledere i DSB.

Alf Inges kompetanse innenfor fagfeltet, sammenholdt med den profesjonalitet, fleksibilitet, ydmykhet og klokskap han viser i alle sammenhenger, er årsaken til det lange samarbeidet. Han er alltid opptatt av å skape effekt og samarbeider tett med oss som oppdragsgiver både under planlegging og evaluering av oppdragene.

Min erfaring er at han evner alltid å skape gode relasjoner og høster stor tillit fra de han omgir seg med. På dette området er han en mester.

Når jeg får spørsmål om jeg kjenner en dyktig coach, lederutvikler, teamutvikler eller foredragsholder kan jeg trygt anbefale Alf Inge.

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Alf Inge flere ganger. Han har bistått Klinikk for Alle med å utvikle en kursrekke med temaet relasjons- og kommunikasjonskompetanse for terapeuter og ansatte. Dette gjorde oss mer bevisste på hvordan vi formulerer målet og effekten av behandlingen vi gir våre pasienter og hvordan vi kommuniserer dette til pasientene.

Videre har jeg tatt NLP Leadership Practitioner, NLP Leadership Master Practitioner samt NLP Trainer under Alf Inge. Han er en usedvanlig god pedagog, fasilitator og læremester. Det å være elev hos Alf Inge er lærerikt, morsomt og stimulerer til læring som «sitter». Han er inspirerende, kunnskapsrik og en svært god motivator!

We hired Alf Inge as a trainer in our leadership development program in Aktiv Kapital Norway, for a period of 18 months, and his skills and knowledge in the fields of management and personal development, combined with his enthusiasm, sense of humor and ability to motivate made our leadership program a great success. We also hired him to speak to our clients, and I will recommend him to anyone who needs a brilliant speaker and trainer within the fields of self development and management.

Alf Inge has been a coach and trainer for all of the consultants in Euro Business School for several years. The courses ha has run have 4 modules based on NLP methodology and techniques. These courses have given us a very valuable insight into where our perceptions derive from and how others perceive things differently.By using techniques for creativity, perspective building and self reflection he has managed to see ourselves and how others make decisions in a different light. He has developed our selling skills and personal understanding to a higher level.

Alf Inge is not only an expert on the subject and a highly skilled trainer. He has also personal integrity, respect for other people and a very pleasant behaviour «on stage». I highly recommend Alf Inge as a coach, trainer and consultant.

Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med Alf Inge i konsulentselskapet Euro Business School AS. Jeg har sjelden møtt en mer dedikert og dyktig konsulent og foredragsholder. Hans omgjengelige, positive og overbevisende vesen, i kombinasjon med en for meg meget stor evne til solid faglig forankring, imponerte meg mang en gang. Jeg kan trygt anbefale Alf Inge til alle som ønsker eller vurderer å benytte hans tjenester.