• Leading Edge lederprogram nivå 1

  Lær hvordan ta ut eget og andres potensial

  "

VI GJENNOMFØRER OGSÅ DETTE PROGRAMMET SOM BEDRIFTSINTERNE LEDERPROGRAM.

Interessert? 

Send e-post til ais@getleadingedge.com

BLI MED PÅ LEADING EDGE LEDERPROGRAM NIVÅ 1 VÅREN 2024

Vi gir deg verktøyene du trenger for at både du og dine medarbeidere skal prestere bedre og få en bedre hverdag. Samtidig som programmet utvikler deg som leder, vil det også gi deg personlig vekst og læring for livet. Det vil gjøre deg til en bedre leder for dine medarbeidere, men også til en bedre versjon av deg selv både i og utenfor jobben.

Programmet utvikler deg som leder i tillegg til at det gir deg personlig vekst og læring for livet. Du vil utvikles som leder spesielt gjennom at du:

 • Blir tryggere i deg selv
 • Får en tydeligere lederstil
 • Kommuniserer mer effektivt
 • Blir mer fleksibel
 • Ser større effekt av ditt lederskap

Trener Alf Inge Cleve-Stiansen har arbeidet med lederutvikling, coaching og prestasjonsutvikling i ca 20 år, og har sertifisert ca 3000 ledere i Skandinavia på dette nivået. Han har også betydelig erfaring med 1:1 coaching av ledere på alle nivåer og fungerer som mentaltrener for en rekke toppidrettsutøvere.

(Programmet tilfredsstiller også de internasjonale kravene til en NLP Practitioner Training. Leading Edge lederprogram nivå 2 tilfredsstiller kravene til en NLP Master Training)

Praktisk informasjon

Hovedtrener: Alf Inge Cleve-Stiansen

Tidspunkt hver dag:
kl 09.00 – 16.00
Sted:
Pris: NOK 35.000,-  per leder
Inkluderer:
 • 5 dager med fysiske samlinger
 • Digital pakke med filmer og dokumentasjon som understøtter samlingene. Det forventes egenstudie mellom samlingene og besvarelser av oppgaver underveis for bestått nivå 1. Siste samling vil også inneholde en praktisk eksamen som gjennomføres i grupper à 3.
 • Dagpakker hotell
 • Sertifisering
Antall: maksimalt 15 deltakere. Minimum 6 deltakere
Datoer fysiske samlinger:
Samling 1: 7 februar
Samling 2: 7 mars
Samling 3: 22 april
Samling 4: 23 mai
Samling 5: 18 juni
Sted: kommer straks (Oslo omegn)

Interessert? 

Send e-post til ais@getleadingedge.com

Programmet består av totalt 5 dagssamlinger og inkluderer tilgang til en digital plattform med filmer og dokumentasjon som understøtter treningen.

I løpet av samlingene og med støtte av digital plattform arbeider vi oss gjennom 12 hovedtemaer med konkrete metoder og verktøy over ca 6 måneder.

Interessert? 

Send e-post til ais@getleadingedge.com

Del 1

Vi arbeider vi med å sette lederskapet inn i kontekst med service profitt sammenhenger, individuelle caser og målsettinger med programmet. I tillegg lærer du en effektiv arbeidsmodell for å coache frem utvikling og bedre prestasjoner.

Del 2

Hva kjennetegner et optimalt lederskap? Et lederskap som utvikler medarbeider-tilfredshet, kundeopplevelser og lønnsomhet har helt konkrete trekk som er trenbart. På denne delen arbeider vi med disse 5 adferdstrekkene.

Del 3

Effektive ledere er målbevisste og opptatt av resultater. På denne delen arbeider vi med hvordan kommunisere og coache på mål slik at du sikrer måloppnåelse. Vi fortsetter fokuset på hvordan bruke språket på en byggende måte.

Del 4

Hvordan lede enkeltindivider? Effektive ledere er dyktige til å bygge relasjoner og tilpasse seg ulike medarbeidere. Vi arbeider med hvordan bygge gode relasjoner, og hvordan bruke det godt til å øke samspill og leveransekvalitet.

Del 5

Hvordan arbeide med utvikling på ulike nivåer og skape effektive og varige endringer? Skal du klare å endre et adferdsmønster trenger du å forstå hva som påvirker hvordan vi tenker og hva som driver oss mennesker.

Del 6

Verdier påvirker blant annet hvordan vi prioriterer, besluttet og lar oss motivere. På denne delen lærer du en kraftfull verdiavklaringsprosess som kan brukes i både rekruttering og i videreutvikling av medarbeidere, og deg selv.

Del 7

Hva vi tror på er avgjørende for hvordan vi møter ulike situasjoner og mennesker. Vi arbeider med støttende og begrensende sannheter. I tillegg utvikler vi en mental fleksibilitet med perspektivskifte og hvordan løse konflikter.

Del 8

Vi arbeider vi med forståelsen av mentale prosesser og hvordan skape hurtige endringer. Selvledelse handler om å forstå seg selv, forsterke styrker og evne å endre det som ikke fungerer. Vi trener på effektive metoder for tilstandsstyring.

Del 9

Kommunikasjon handler i stor grad hvordan vi bruker språket vårt til å skape bevissthet og motivasjon. Med språket vårt kan vi bygge ressursfulle tilstander i oss selv og andre. Vi trener på språkmodeller de beste prestasjonsutviklerne naturlig bruker i sin måte å arbeide på.

Del 10

Hva sier nyere forskning om endring på individ og gruppenivå? Denne forståelsen øker sannsynligheten for at du som leder lykkes med endring og omstillingsprosesser. Vi arbeider med konkrete og anerkjente verktøy og metoder som du enkelt kan omsette i praksis.

Del 11

«Beste praksis» er et begrep som er godt innarbeidet for mange, men hva betyr det og hvordan arbeide med det i praksis? Vi kaller det suksessmodellering, og det er svært virkningsfullt for å skape et lærende miljø og forløse et potensial, både på individ og på organisasjonsnivå.

Del 12

Da er dagen kommet for sertifisering. I forkant av denne delen gjennomføres det en individuell, skriftlig evaluering som sendes inn digitalt. På selve dagen presenterer den enkelte deltaker utviklingen på sine definerte caser, og får tilbakemelding fra trenere og deltakere. En veldig lærerik dag!

Lederutviklingsprogrammet til Leading Edge ble mottatt og opplevd svært positivt av samtlige deltagende ledere, og det har vært en sterkt medvirkende årsak til den svært gode utviklingen vi har hatt i kunde- og medarbeidertilfredshet det siste året. Etter programmet, som hadde et klart og tydelig fokus på prestasjonsutvikling, kommunikasjons- og forandringsarbeid, har våre viktigste parametere, opplevd kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet styrket seg betraktelig. For eksempel så har negative kundetilbakemeldinger blitt redusert med om lag 25 % og det er et langt tydeligere lederskap med styrket selvtillit som praktiseres på avdelingene. I lederevalueringene etter programmet har samtlige deltagende ledere også fått en høyere score av sine medarbeidere.

Have you still not seen Alf Inge live on stage? You have missed something that could give you the opportunity to bring out the best in yourself:-) He is one of the most dedicated and inspiring person I`ve ever met. I was honored to be trained by Alf Inge during my NLP Practitioner and my NLP Leadership Master. He motivates with passion and have the best skills in understanding how people communicate and cooperates. And on top of that he`s a excellent storyteller:-) As a trainer, he leads and support you in a way that feels naturally and comfortable. I truly can give Alf Inge my best recommandations.

Alf Inge has been a coach and trainer for all of the consultants in Euro Business School for several years. The courses ha has run have 4 modules based on NLP methodology and techniques. These courses have given us a very valuable insight into where our perceptions derive from and how others perceive things differently.By using techniques for creativity, perspective building and self reflection he has managed to see ourselves and how others make decisions in a different light. He has developed our selling skills and personal understanding to a higher level. Alf Inge is not only an expert on the subject and a highly skilled trainer. He has also personal integrity, respect for other people and a very pleasant behaviour «on stage». I highly recommend Alf Inge as a coach, trainer and consultant.

Alf Inge is tbe closest you can get a Norwegian version of the world renowned coach, Anthony Robbins! Only funnier and more a bit more humble 😉 I strongly believe he can do wonders for people – and even help us have fun at the same time…

Alf Inge Stiansen er en dyktig og karismatisk kursleder, som utfordrer og inviterer til praktisk trening. Han fremmer forståelsen av hvordan mennesker opererer, og hjelper deg med å forstå strukturen i mentale prosesser. Slik blir du bedre til å lede deg selv og andre. Alf Inge viser deg gjennom øvelser du selv deltar på hvordan du best jobber for å nå dine mål. Gjennom solide verktøy og høy grad av interaksjon blir du rustet til å møte dine utfordringer som leder. Deltakere har gitt Alf Inge topp score i sine evalueringer.

Interessert? 

Send e-post til ais@getleadingedge.com