• Henning Friberg

    «Å arbeide med den systematiske sammenhengen mellom lederskapet, medarbeider, kundeopplevelse og lønnsomhet er det som skal til for å lykkes over tid»

    "

Partner og trener Leading Edge
Studieprogramleder Høyskolen Kristiania

Henning på Linkedin

Henning har lang erfaring fra ulike lederjobber i servicenæringen i inn og utland. Særlig
brenner han for å skape bro mellom den akademiske og den praktiske tilnærmingen til
utvikling av organisasjoner og menneskene som jobber der.
Som studieprogramleder ved Høyskolen Kristiania har han blant annet hovedansvaret for det faglige innholdet i ett av studieprogrammene som utdanner unge talenter til reiselivsnæringen. Han er også en veldig dedikert formidler og engasjerer studentene med høyt faglig nivå. Flere år har han blitt kåret til «Årets foreleser».

I tillegg til arbeidet ved Høyskolen Kristiania utvikler og gjennomfører Henning kompetanseutviklingsprogrammer for bedrifter i Skandinavia i samarbeid med selskapet Leading Edge AS.

Gjennom sitt arbeide i servicebransjen har Henning ledet bedrifter med 100-150 medarbeidere. Å sikre at serviceleveransen og lederskapet til enhver tid har meget høy kvalitet er en av de viktigste oppgavene til lederen i slike bedrifter.

Henning har lang erfaring fra leder og medarbeiderutvikling, kvalitetskring og optimalisering av salgs- og serviceprosesser i bedrifter som i dag leverer meget gode resultater innen både kundetilfredshet og lønnsomhet.