• 4 steg for bedre prestasjoner

  Hva som er smart å være bevisst

  "

Etter å ha jobbet med egne og andres prestasjoner i 30år, har jeg lagt merke til at det er en del mønster som stadig går igjen. Dette uavhengig av om du er en idrettsutøver, student, fagperson eller leder. Det er fire enkle steg som det er nødvendig å være bevisst og jobbe systematisk gjennom for å oppleve utvikling og gode prestasjoner over tid.

Skrevet av. Therese Cleve-Stiansen, partner og trener @Leading Edge

Steg 1: Forberedelser

 • Hva er målet ditt?
 • Hvorfor er dette viktig for deg?
 • Hva ønsker du å oppnå?
 • Hva trenger du for å skape trygghet og troverdighet i prestasjons øyeblikket?
 • Hvilke virkemidler ønsker du å benytte for å forsterke ditt budskap?
 • Hvilken rolle vil du ta?

Steg 2: Trening

 • Visualisering.
 • Kommunikasjonsform.
 • Bevisst bruk av styrker.
 • Finne en du ønsker å bruke som din trener/coach/sparringspartner. En du har tillit til og som du vet får deg til å prestere på ditt beste.

Steg 3: Prestasjon

 • Hva velger du å fokusere på.
 • Hvordan kan du sørge for å være tilstede i øyeblikket?
 • Hvilken tilstand vil det være hensiktsmessig for deg å ha slik at du kan prestere på ditt beste med en god følelse? Hvordan skal du sørge for å komme i den tilstanden?

4. Evaluering

 • Hva opplevde du var bra med din prestasjon som du ønsker å ta med deg videre?
 • Hva ga deg en følelse av mestring?
 • Hva opplevde du var dine fremtredende styrker i forkant av og under selve prestasjonen?
 • Trenger du å gjøre noen justeringer på forberedelsene og treningen i forkant, isåfall hva?
 • Plukk ut ett område du ønsker å forbedre til neste prestasjon og beskriv hvordan du vil styrke din ferdighet ytterligere.

Noen av disse stegene i en prestasjon kan være så utfordrende at det ofte er der mange stopper opp og gir seg før de oppnår ønsket resultat.

Motivasjonen, innsatsen og ønsket om å lære en ny ferdighet for å prestere bedre innen et område er ofte sterk til å starte med. Da ser du alle fordelene ved å tilegne deg denne nye ferdigheten og gå inn på en ukjent arena og gjøre en prestasjon du aldri har gjort før. Det kan være at du skal holde en presentasjon for første gang eller innen et tema som er nytt for deg, holde et foredrag eller en tale, ta en ny utdannelse, lære et språk eller en idrett du lenge har drømt om å få mestring i.

Ofte føles det bra når du bestemmer deg, nettopp fordi du i starten har en distanse til selve prestasjonen. Du har fokus på oppgaven og de første stegene du skal utføre mer enn selve prestasjons øyeblikket du skal ha i etterkant. Når det nærmer seg vil stresset lett ta ditt fokus og påvirke deg negativt hvis du ikke har jobbet grundig gjennom steg 1 og 2.

Hold fokus på kvaliteten i oppgaven du skal utføre steg for steg og la resultatene komme som en effekt av rett fokus!

Mangel på forberedelser skaper utrygghet og liten grad av mestring. Noe som resulterer i at de fleste ikke ønsker å gjøre tilsvarende prestasjon igjen.

Holdningen kan fort bli; Dette er ikke noe for meg!

Ofte hører jeg; 

«Når jeg fikk forespørselen svarte jeg ja med en gang, det er jo så lenge til og dermed har jeg god tid til å forberede meg. Nå står jeg plutselig her og har ikke forberedt meg så godt som jeg hadde planer om og har en skikkelig dårlig følelse»

Hadde du bare satt av nok tid på planleggingen og forberedelsene til selve prestasjonen hadde du garantert hatt en bedre følelse i prestasjons-øyeblikket. Du ville blitt mer bevisst på deg selv og dine ferdigheter, samt at du lettere kunne evaluere deg selv og gjøre de små justeringene du trenger for å få en bedre prestasjon og følelse ved neste anledning.

Du er nødt til å legge ned en god porsjon innsats for å komme dit du ønsker og da er forberedelser og trening en viktig faktor for å jobbe med prestasjonsutvikling. Jeg opplever at mange ikke ser noen verdi i denne fasen og hopper rett inn i steg 3. I tillegg skjønner de ikke hvorfor de ikke får mer mestring og bedre resultater ut av selve prestasjonen. En annen fase som lett glemmes er å evaluere seg selv. Det er et viktig steg for å se hvilke små justeringer som kan gjøres til neste tilsvarende prestasjon. I stedet er det mange som håper på det beste og går rett inn i en ny prestasjon eller dropper helt ut grunnet liten grad av mestring.

Du kan få til alle de prestasjonene du ønsker, men du må også gi aksept for motstand og ubehag på veien mot de resultatene du vil nå!

Hvis noe ikke fungerer, forsøk på en litt annen måte og ikke glem hvorfor du satt deg målet i første omgang!

Vær åpen, nysgjerrig og våg å gå ut i det ukjente. Kjenn hvilken fantastisk vekst og mestring du får tilgang til!

Lykke til!

Sporty hilsen,

Therese Cleve-Stiansen

Coach & prestasjonsutvikler